mood_sustainability

Tchibo vállalati felelősség

Cégünknél a felelősségteljes magatartás a legfőbb prioritás: kifejezi ügyfél-orientáltságunkat, ezáltal pedig vállalatunk stratégiai jövőjének szerves részét képezi. Ennek megfelelően felelős vállalati vezetést integráltunk vállalati stratégiánkba. A kitűzött célok elérésén keresztül mérjük le a Tchibo sikerét.

Igyekszünk a negatív behatásokat elkerülni - vagy amennyiben ez nem megvalósítható - minimális szintre csökkenteni.

Ezenkívül itt arról is tájékozódhat, hogy a Tchibo elkötelezett híve a klímavédelemnek és hogy Ön ebben miként vehet részt.


Beszámoló a fenntartható fejlődésről
"Előremutató gondolkodás. Felelős cselekvés" - ez a Tchibo fenntartható fejlődésről szóló első jelentésének címe. Ebben átfogó összegzést talál minden olyan intézkedésről, melyet ökológiai és szociális teljesítményünk fenntartható fejlődése érdekében tettünk 2010-ben.

Ezen a beszámolón keresztül szeretnénk minden érdeklődőnek részletes információt nyújtani üzleti stratégiánkról és annak kihatásairól emberre és környezetre - azon belül is különös tekintettel vásárlóinkra, munkatársainkra és azok képviselőire, a környezet- és fogyasztóvédelmi és emberi jogi szervezetekre, üzleti partnereinkre, a szakszervezetekre és hatóságokra.

A teljes beszámolót a www.tchibo-nachhaltigkeit.de oldalon olvashatja el német és angol nyelven.

A klímavédelem és a Tchibo
A klímavédelem napjaink egyik olyan legfontosabb kihívása, melyhez a Tchibo is csatlakozik. Ennek érdekében számos különböző projekten dolgozunk, egyik ilyen a "Klímavédelem a csomag- és levélküldési szolgáltatások területén".

Mi alapján választják ki a projekteket?
A kiválasztott projekteknek szigorú követelményeknek kell megfelelniük: szerepelniük kell a klímavédelmi projekteket összefoglaló regiszterben (Clean Development Mechanism), ezenkívül pedig ezeknek a projekteknek az ún. "Gold Standard" szerint kell tanúsítva lenniük, melyet környezetvédelmi szervezetek egy csoportja a WWF irányítása mellett dolgozott ki. A Gold Standard gondoskodik arról, hogy egyrészt a megújuló energiák alkalmazása révén a klímavédelem folyamatosan biztosított legyen, másrészt pedig a projektterületek fenntartható fejlődése is támogatást élvezzen (pl. munkahelyteremtés révén).

Miért ázsiai (és miért nem európai) projekteket választottunk?
Éppen az olyan nagynépességű, gyorsan fejlődő országok energiaigénye nagyon nagy, mint Kína vagy India. Itt számos vidéki területen hiányzik az energia előállításának lehetősége. Ez az egyik oka annak, hogy a lakosság nagy része él mélyszegénységben. Egyes nemzetközi mozgalmak ezért célul tűzték ki, hogy az ezeken a területeken élő emberek életét megkönnyítsék azáltal, hogy klímabarát energia előállításhoz segítik őket.