Cookie-kat azért használunk, hogy weboldalunkat még jobban az Ön személyes igényeire szabhassuk. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába. Tudjon meg még többet.
Schließen
mood_data_security
Tchibo Budapest Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

TARTALOM

1.BEVEZETÉS
2.A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

SHOP ADATKEZELÉSEK
2.1.    VÁSÁRLÓI ADATOK
2.2.    MINŐSÉGI KIFOGÁSOK KEZELÉSE
2.3.    JAVÍTÁSRA ÁTVÉTEL
2.4.    TALÁLT TÁRGYAK
2.5.    KÓSTOLTATÁS

VAGYONVÉDELEM

2.6.    ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER

TCHIBO.HU
2.7.    A WWW.TCHIBO.HU SZERVER NAPLÓZÁSA
2.8.    A WWW.TCHIBO.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE
2.9.    WEBÁRUHÁZ REGISZTRÁCIÓ
2.10.    KOSÁRELHAGYÁS
2.11.    TERMÉKÉRTÉKELÉS
2.12.    HÍRLEVÉL, REKLÁM ÉRTESÍTÉS KÜLDÉSE
2.13.    POSTAI MARKETING CÉLÚ MEGKERESÉSEK
2.14.    TELEFONBESZÉLGETÉSEK RÖGZÍTÉSE

TCHIBONYEREMENY.HU
2.15.    A TCHIBONYEREMENY.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI
2.16.    A TCHIBONYEREMENY.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE
2.17.    REGISZTRÁCIÓ, KÓDBEKÜLDÉS

TCHIBOFAMILY.HU
2.18.    A TCHIBOFAMILY.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI
2.19.    A TCHIBOFAMILY.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE
2.20.    PROMÓCIÓ A TCHIBOFAMILY.HU OLDALON
EGYÉB NYEREMÉNYJÁTÉKOK
2.21.    NYEREMÉNYJÁTÉK A FACEBOOKON

TCHIBO.COM/HU
2.22.    A TCHIBO.COM/HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI
2.23.    A TCHIBO.COM/HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE
KAPCSOLATFELVÉTEL A TCHIBO-VAL
2.24.    A TCHIBO BUDAPEST KFT. ÜGYFÉLLEVELEZÉSE
2.25.    JELENTKEZÉS ÁLLÁSHIRDETÉSEKRE

EGYÉB ADATKEZELÉSEK
3.    A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
4.    AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
5.    ÉRINTETTI JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

1.    BEVEZETÉS


A Tchibo Budapest Kft. (2040 Budaörs, Neumann János u. 1., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A Tchibo Budapest Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.tchibo.hu oldalon a Segítség oldalokon az Adatvédelem menüpont alatt.
A Tchibo Budapest Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Tchibo Budapest Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Tchibo Budapest Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Tchibo Budapest Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

2.    A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A Tchibo Budapest Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk a Tchibo Budapest Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A Tchibo Budapest Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információsza-badságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyo-mozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
 • 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.).

SHOP ADATKEZELÉSEK


2.1.    VÁSÁRLÓI ADATOK

Az adatkezelés célja: a Tchibo üzleteiben történő vásárlás, megrendelés, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a vásárolt/megrendelt/félretett termékek megnevezése, mennyisége, vételára.
Az adatkezelés időtartama:
 • a termékek félre tétele, megrendelése esetén a vásárló neve, telefonszáma az értesítéséig, a termék megvásárlásáig, a további adatok tekintetében pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) kezeli.

Adattovábbítás:
 • bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) felé.
Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.

Adatfeldolgozók:
Név: BIP Communications Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Bulcsú u. 23/b.
Adatfeldolgozói feladat: SMS üzenet küldése a megrendelők felé

Név: Prohuman 2004 Kft.
Székhely: 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144.
Adatfeldolgozói feladat: a Tchibo Budapest Kft. részére ügyfélszolgálatos és recepciós munkakörök ellátása

A Tchibo Budapest Kft. üzleteiben raktári feladatok ellátásra, üzletek előtti promóciós és kóstoltató tevékenységre és a boltok egyéb teendőinek ellátására rendszeresen alkalmazza a PannonDiák Iskolaszövetkezet (8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.), a Prodiák Iskolaszövetkezet (8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57.) és a Pannon-Work Iskolaszövetkezet (9026 Győr, Egyetem tér 1.) szolgáltatókkal szerződésben álló diákokat.

2.2.    MINŐSÉGI KIFOGÁSOK KEZELÉSE

Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a fogyasztó neve, címe, a fogyasztási cikk megnevezése, vételára, a vásárlás és a hiba bejelentésnek időpontja, a hiba leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja.

Az adatkezelés időtartama:
 • visszárubizonylatok a jelen tájékoztató 2.1. pontja szerint,
 • a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év,
 • a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

2.3.    JAVÍTÁSRA ÁTVÉTEL


Az adatkezelés célja:
a Tchibo Budapest Kft. által forgalmazott kávégépek, egyéb termékek javítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a fogyasztó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, dátum, aláírás.


Az adatkezelés időtartama:

 • a bizonylatok a jelen tájékoztató 2.1. pontja szerint,
 • a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év,
 • a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

Adattovábbítás:

 • minden adat a Tchibo Service Center Breisach, (Nachtwaid 8., 79206 Breisach, Németország), Tchibo Service Center Sömmerda (Erfurter Höhe 105., 99610 Sömmerda, Németország), a Szerviz Kft. (1117 Budapest, Karinthy Frigyes u. 15.), a Tchibo Service Center Severin Elektrogeräte GmbH (Am Brühl 27. 59846 Sundern, Németország), a Tchibo Repair Center Synerlogis (Am Jägersberg, 16., 24161 Altenholz bei Kiel, Németország), a Tchibo Repair Center Euro-Repair (Europa-Alle 77., 54343 Föhren, Németország), a Service Center Baumeister GmbH & Co. KG Hansestr. 2. 18182 Bentwisch, Németország) felé,
 • minden adat a szállítást végző GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve a szállítást végző GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. tekintetében a Postatv. 54. § (1) bekezdése.

Adatfeldolgozó:
Név: Competence Call Center, s.r.o.   
Székhely: 83104 Pozsony, Kalinc'iakova, Szlovákia   
Adatfeldolgozói feladat: ügyfélszolgálat üzemeltetése
       

2.4.    TALÁLT TÁRGYAK

Az adatkezelés célja:
a Tchibo Budapest Kft. üzleteiben talált tárgyak nyilvántartása, a tulajdonos ill. a találó értesítése.
Az adatkezelés jogalapja: a Ptk. 5:54. §-a.
A kezelt személyes adatok típusa: a találó neve, címe, a talált tárgy megnevezése, részletes leírása, a találás körülményei, a megtaláló és a műszakvezető aláírása, a jegyzőkönyv kitöltésének dátuma.


Az adatkezelés időtartama:

 • az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek a talált tárgy tulajdonos általi átvétele vagy a települési jegyzőnek átadás esetén az átadást követően, legfeljebb nyolc nap, értékesítés esetében három hónap elteltével.

2.5.    KÓSTOLTATÁS

A Tchibo megbízott ügynöksége útján termékkóstoltatásokat szervez. Az események dokumentálása, a helyszín és körülmények megörökítése (pl. oktatás vagy későbbi szervezés miatt), a szervezők munkája eredményének ellenőrzése céljából fényképek készülhetnek.

Adatfeldolgozó:
Név: Perla Service Kft.
Székhely: 1126 Budapest, Fodor u. 16/b.   
Adatfeldolgozói feladat: rendezvény lebonyolítása, képfelvételek készítése


VAGYONVÉDELEM

2.6.    ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER

A Tchibo Budapest Kft. boltjaiban elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre a bolt teljes területén. A kamerák pon-tos elhelyezkedésére és a megfigyelt területekre vonatkozó további információk a pénz-tárnál elhelyezett tájékoztatóban olvashatók.

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon, jelentős értékű pénz védelme, veszélyes anyag őrzése érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.
Az adatkezelés jogalapja: a vásárlók és érdeklődők esetében az érintett hozzájárulása a bolt területére való belépéssel, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §-a.
A kezelt személyes adatok típusa: a bolt területére belépő személyeknek a képfelvétele-ken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.
Az adatkezelés időtartama:
 • felhasználás hiányában legfeljebb harminc nap [SzVMt. 31. § (3) bek. c) pont].
Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket a boltban található szerve-ren, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket.
Hozzáférés a képekhez: a kamerák aktuális képének illetve a felvételek megtekintésére, a felvételek adathordozóra rögzítésére kizárólag a Tchibo erre kijelölt munkavállalója jogo-sult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyző-könyvben rögzíti.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-100103/2016.

Adatfeldolgozó:
Név: Kamerabázis Kft.   
Székhely: 2100 Gödöllő, Szilhát u. 31.   
Adatfeldolgozói feladat: elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer karbantartása

Az érintett jogai:
Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvé-telen szereplő személy kérheti továbbá, hogy az adatkezelő írásban tájékoztassa arról, mi látható az őt tartalmazó felvételen. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt.
Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosí-tását illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

TCHIBO.HU

2.7.    A WWW.TCHIBO.HU SZERVER NAPLÓZÁSA

A www.tchibo.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe.
Az adatkezelés időtartama:
 • két hét.
Adatfeldolgozók:
Név: Nexinto GmbH   
Székhely: 20097 Hamburg, Nagelsweg 33-35., Németország   
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

Név: Tchibo GmbH   
Székhely: 22297 Hamburg, Überseering 18. Németország   
Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása

A Tchibo Budapest Kft. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a Tchibo Budapest Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, va-lamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.
A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó.
Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A www.tchibo.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

Egyes közösségi funkciók igénybevétele érdekében a tchibo.hu weboldalon minden termék adatlapján megtalálhatók a facebook.com címen elérhető szolgáltató „Tetszik” és „Megosztás”, a twitter.com „Megosztás” és a google.com „+1” szolgáltatásainak hivatkozásai.

A honlap kódjába a felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében az alábbi szolgáltatók kódja került beágyazásra: google.com, doubleclick.net, cloudfront.net, optimonk.com, googletagmanager.com, vid4u.org, google-analytics.com, creativecdn.com, m.exactag.com, googleadservices.com, facebook.net, s.salecycle.com, dsp.adfarm1.adition.com, dmp.adform.net, static.criteo.net, ocsp.digicert.com, gv.symcd.com, pixel.sitescout.com.

2.8.    A WWW.TCHIBO.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, a honlaplátogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése (ABTastySession, ABTasty), a webáruház üzemeltetése (_pushupCookiesEnabled, hunter_track_data) webanalitikai mérések (HU_visit, _dc_gtm_UA-39773399-2, et_uk, wteid_654933658221956, wtsid_654933658221956, etargetTimedXhu2000005837, wt3_eid, wt_cookiecontrol, HUwbdcsession).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama:

 • munkamenet vége (SECURETOKEN, hunter_track_data, wtsid_654933658221956 , HUwbdcsession),
 • egy perc (_dc_gtm_UA-39773399-2), 30 percben (ABTastySession, etargetTimedXhu2000005837),
 • tizenöt nap (_pushupCookiesEnabled) két hónapban (HU_visit),
 • hat hónap (wt_cookiecontrol, wt3_eid),
 • egy év (et_uk),
 • 390 nap (ABTasty),
 • 1800 nap (wteid_654933658221956).

Adatfeldolgozók:
Név: Nexinto GmbH
Székhely: 20097 Hamburg, Nagelsweg 33-35., Németország   
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

Név: Tchibo GmbH
Székhely: 22297 Hamburg, Überseering 18. Németország   
Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.
A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A Google mint külső szolgáltató szintén sütit kezelhet céljai megvalósítása érdekében.
A Google süti kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kapható tájékoztatás az adatkezelőtől.

Egyes szolgáltató partnerek remarketing, harmadik fél által üzemeltetett oldalon személyre szabott reklámok megjelenítése, a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

A webáruházi vásárlás félbeszakítására figyelmeztető ún. kosárelhagyás funkciót a SaleCycle rendszere szolgálja ki. A SaleCycle által kezelt adatok kapcsán az adatkezelőtől közvetlenül, a http://www.salecycle.com/privacy-policy/ címen kaphat tájékoztatást.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

2.9.    WEBÁRUHÁZ REGISZTRÁCIÓ

Az adatkezelés célja: a Tchibo webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: vevőszám, megszólítás, név, egyéb cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:
 • a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig,
 • a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított négy év,
 • a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a ConCardis GmbH (65760 Eschborn, Helfmann-Park 7. Németország), PayPalon keresztüli fizetési módozat választása esetén pedig a PayPal pénzügyi közvetítő rendszer (PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg) kezeli.

Adattovábbítás:
 • bankkártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a ConCardis GmbH (65760 Eschborn, Helfmann-Park 7. Németország) felé,
 • PayPalon keresztüli fizetési módozat választása esetén a vásárló neve, a fizetés összege, dátum, időpont a PayPal pénzügyi közvetítő rendszer (PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg) felé,
 • termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke a trans-o-flex Hungary Kft. (1239 Budapest, Európa u. 12 / L1 épület) felé.
Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve a trans-o-flex Hungary Kft. tekintetében a Postatv. 54. § (1) bekezdése.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 • a tchibo.hu honlapon a Saját fiókba belépve,
 • e-mail útján a levelek@tchibo.hu címen, továbbá
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. Budaörs, Pf. 4. címen.
Adatfeldolgozók:
Név: Nexinto GmbH
Székhely: 20097 Hamburg, Nagelsweg 33-35., Németország   
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

Név: Tchibo GmbH
Székhely: 22297 Hamburg, Überseering 18. Németország
Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása

Név: Competence Call Center, s.r.o.
Székhely: 83104 Pozsony, Kalinc'iakova, Szlovákia
Adatfeldolgozói feladat: ügyfélszolgálat üzemeltetése

Név: Iron Mountain Magyarország Kft.
Székhely: 1093 Budapest, Czuczor u. 10. IV. és V.
Adatfeldolgozói feladat: iratmegsemmisítés

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-69104

2.10.    KOSÁRELHAGYÁS

Ha a felhasználó úgy lép ki a webáruházból, hogy a kosarába helyezett termékeket nem vásárolta meg, a rendszer néhány óra múlva erről értesítő e-mailt küld, ha ehhez az érintett hozzájárult.

Az adatkezelés célja:
a Tchibo webáruházában történő vásárlás során a kosárban felejtett termékekre figyelmztetés, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, e-mail cím, a kosárban hagyott termékek, azok ára, a termékek végösszege, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:
 • a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig,
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 • a tchibo.hu honlapon a Saját fiókba belépve,
 • e-mail útján a levelek@tchibo.hu címen, továbbá
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. Budaörs, Pf. 4. címen.

Adatfeldolgozók:
Név: Nexinto GmbH
Székhely: 20097 Hamburg, Nagelsweg 33-35., Németország
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

Név: Tchibo GmbH
Székhely: 22297 Hamburg, Überseering 18. Németország   
Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása

Név: SaleCycle Ltd.
Székhely: DH4 5RA, Ground Floor, Alexander House 1, Mandarin Road, Egyesült Királyság   
Adatfeldolgozói feladat: a kosárelhagyásra figyelmezető üzenetek szolgáltatása

2.11.    TERMÉKÉRTÉKELÉS


A Tchibo webáruházból rendelt termékekről a vásárlók a kiszállítást követően szöveges és pontszámos értékelést adhatnak. Az értékelés történhet névtelenül, vagy az értékelő vezetékneve kezdőbetűjének és keresztnevének honlapon való megjelenítésével.

Az adatkezelés célja: a Tchibo webáruházában történő vásárlás után a termékek értékelése, az értékelések nyilvánosságra hozatala, marketing célú felhasználása, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: vevőszám, név, e-mail cím, az értékelés szövegében megadott egyéb személyes adatok, az értékelés pontszáma, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:

 • a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig,
Nyilvánosságra hozatal:
 • az értékelő vezetéknevének kezdőbetűje, keresztneve, az értékelés szövege, pontszáma, online a tchibo.hu oldalon vagy nyomtatott formában a Tchibo kiadványaiban.
A nyilvánosságra hozatal jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 • a tchibo.hu honlapon a Saját fiókba belépve,
 • e-mail útján a levelek@tchibo.hu címen, továbbá
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. Budaörs, Pf. 4. címen.

2.12.    HÍRLEVÉL, REKLÁM ÉRTESÍTÉS KÜLDÉSE

A Tchibo Budapest Kft. a vásárlók, érdeklődők adatait és felhasználói szokásait elemzi annak érdekében, hogy saját és üzletei partnerei reklámjait személyre szabottan közölje felhasználói részére az általuk megadott elérhetőségeken, a tchibo.hu weboldalon és partnerei weboldalain.

A Tchibo Budapest Kft. hírlevelére a tchibo.hu weboldalon lehet regisztrálni.
A hírlevélre a felhasználók Facebook connect segítségével is feliratkozhatnak, melyhez az
e-mail cím, név, adatokat veszi át a Tchibo Budapest Kft. a felhasználó adatlapjáról.

Ha a webáruházi vásárlás során a felhasználónk kosarában marad egy vagy több termék, rendszerünk felkínálja a lehetőséget arra, hogy a félbeszakadt vásárlásra felhívja felhasználónk figyelmét. Amennyiben felhasználónk él ezzel a lehetőséggel, és feliratkozik a Tchibo Budapest Kft. hírlevelére, első tájékoztató levélként megkapja a befejezetlen vásárlására vonatkozó emlékeztetőnket.

A Tchibo egyes partnerei által szervezett nyereményjátékokon való hozzájárulás megadása esetén a jelen fejezetben ismertetett hírlevél adatbázisba kerülnek az átvett adatok.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, saját és partner felületeken személyre szabott marketing üzenetek megjelenítése, a felhasználói viselkedésen (pl. megnyitás, kattintás) alapuló személyre szóló ajánlatok készítése, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak küldése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, név, születési dátum és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és
megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka).

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, va-lamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Az adatkezelés időtartama:
 • a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező hírlevél-feliratkozások esetében 21 nap, egyébként
 • a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
 • a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap.
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 • a tchibo.hu honlapon a Saját fiókba belépve,
 • e-mail útján a levelek@tchibo.hu címen, továbbá
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. Budaörs, Pf. 4. címen.

Adatfeldolgozó:
Név: Nexinto GmbH
Székhely: 20097 Hamburg, Nagelsweg 33-35., Németország
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-103540/2016.

2.13.    POSTAI MARKETING CÉLÚ MEGKERESÉSEK

A Tchibo webáruházának vásárlói adatbázisában szereplő személyek részére postai úton időszakonként marketing tartalmú megkereséseket küld ki.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó postai küldemények továbbítása a vásárlói adatbázisban szereplők részére, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak küldése.
Az adatkezelés jogalapja: a Grt. 6. § (4) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: vevőszám, megszólítás, név, egyéb cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím, valamint a postai úton történő direkt marketing célú megkeresést megtiltó érintetti nyilatkozatok.

Az adatkezelés időtartama:

 • a felhasználó megkeresést tiltó nyilatkozatáig.
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 • kiküldött küldeménynekben található, a lemondást lehetővé tevő, postai úton címzett, térítésmentesen feladható és könyvelt küldeményként, igazolható módon kézbesített válaszlevél visszaküldésével,
 • e-mail útján a levelek@tchibo.hu címen, továbbá
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. Budaörs, Pf. 4. címen.
Azok az érintettek neve és címe, akik tiltakoztak a postai úton történő direkt marketing célú megkeresés ellen, az adatkezelő által vezetett tilalmi, Robinson-listára kerülnek, a további megkeresések elkerülése érdekében.

Adatfeldolgozó:

Név: Colorwerk Kft.
Székhely: 9028 Győr, Pándzsa u. 7.
Adatfeldolgozói feladat: postai dm küldemények összeállítása, kiküldése

2.14.    TELEFONBESZÉLGETÉSEK RÖGZÍTÉSE

A Tchibo call center bejövő telefonbeszélgetéseit az utólagos bizonyíthatóság érdekében az ügyfélszolgálat üzemeltetője, a Competence Call Center s.r.o. rögzíti

Az adatkezelés célja: az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság, valamint a megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, hívószám, a hívott szám, a hívás dátuma, időpontja, a telefonbeszélgetés hangfelvétele, valamint a beszélgetés során megadott egyéb sze-mélyes adatok.

Az adatok törlésének határideje:
 • egy hónap
Adatfeldolgozó:
Név: Competence Call Center, s.r.o.
Székhely: Competence Call Center, s.r.o. 83104 Pozsony, Kalinc'iakova, Szlovákia   
Adatfeldolgozói feladat: ügyfélszolgálat üzemeltetése, hangfelvétel rögzítése

TCHIBONYEREMENY.HU

2.15.    A TCHIBONYEREMENY.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A tchibonyeremeny.hu webszervere nem rögzít honlaplátogatói adatokat.

2.16.    A TCHIBONYEREMENY.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE

A tchibonyeremeny.hu honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja:
a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása (laravel_session).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont.

Az adatkezelés időtartama:
 • két óra (laravel_session).
A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Adatfeldolgozó:
Név: 2dots Interactive (Szilágyi és Társa Bt.)
Székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 61.
Adatfeldolgozói feladat: tchibonyeremeny.hu honlap fejlesztése

2.17.    REGISZTRÁCIÓ, KÓDBEKÜLDÉS

A Tchibo nyereményjátékába a tchibonyeremeny.hu oldalon található regisztrációs űrlap segítségével lehet jelentkezni.
Az adatkezelés célja: a Tchibo által szervezett nyereményjátékon való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatal, számviteli kötelezettség teljesítése, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, harmadik oldalakon személyre szabott marketing üzenetek megjelenítése, valamint a hírlevelek személyre szabása, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak továbbítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, név, e-mail cím, jelszó, telefonszám, AP kód, a nyugta dátuma, időpontja, a vásárlás helyszíne, a vásárolt termék típusa, az utolsó belépés és kódfeltöltés időpontja, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, a nyeremény megnevezése, valamint a rendszer tárolja az üzenetek küldésével és kézbesítésével kapcsolatos analitikai adatokat (pl. a kiküldés és megnyitás, a levélben található hivatkozásra kattintás dátuma és időpontja, kézbesíthetetlenség oka).

Az adatkezelés időtartama:
 • a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
 • a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap,
 • a játékosok adatai a nyeremény átadásától számított egy évig,
 • az átvételi elismervények pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig kerülnek megőrzésre.
Adattovábbítás:
 • a nyeremények kiszállítása esetén a címzett neve, címe, az Iszkiri Kft. (Budapest, Izabella u. 3/b, 1077) felé.
Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az Iszkiri Kft. tekintetében a Postatv. 54. § (1) bekezdése.

A sorsolás során Dr. Gáspár Edina Közjegyzői Iroda (1095 Budapest, Boráros tér 7. III. lph. 5. em. 11.) közjegyző jár el.
Nyilvánosságra hozatal:
 • a nyertes neve, a nyeremény megnevezése a tchibonyeremeny.hu weboldalon.
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 • a tchibo.hu honlapon a Saját fiókba belépve,
 • e-mail útján a levelek@tchibo.hu címen, továbbá
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. Budaörs, Pf. 4. címen.
Adatfeldolgozók:
Név: 2dots Interactive (Szilágyi és Társa Bt.)
Székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 61.
Adatfeldolgozói feladat: tchibonyeremeny.hu honlap fejlesztése

Név: Wonderduck Agency Zrt.
Székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 31.   
Adatfeldolgozói feladat: nyereményjáték lebonyolítása, az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-118275/2017.
 
TCHIBOFAMILY.HU

2.18.    A TCHIBOFAMILY.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A tchibofamily.hu webszervere nem rögzít honlaplátogatói adatokat.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a Tchibo Budapest Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, va-lamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.
A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó.
Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A www.tchibofamily.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

A honlap kódjába a felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében az alábbi szolgáltatók kódja került beágyazásra: digicert.com; comodoca.com; googletagmaneger.com; hotjar.com; facebook.com; usertrust.com; google-analytics.com; googleadservices.com; googleads.g.doubleclick.net.

Adatfeldolgozók:
Név: A4C Marketing Kft.   
Székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.   
Adatfeldolgozói feladat:online tárhely biztosítása, promóció lebonyolítása

Név: Artificial Group Kft.   
Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 9.   
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása
       
2.19.    A TCHIBOFAMILY.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE

A tchibofamily.hu honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja:
a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása (PHPSESSID, ci_session, splash, _hjIncludedInSample).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont.

Az adatkezelés időtartama:
 • a munkamenet lezárultáig (PHPSESSID, _hjIncludedInSample),
 • két óra (ci_session),
 • egy nap (splash).
A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.
A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Adatfeldolgozók:
Név: A4C Marketing Kft.   
Székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.   
Adatfeldolgozói feladat:online tárhely biztosítása

Név: Artificial Group Kft.   
Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 9.   
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

2.20.    PROMÓCIÓ A TCHIBOFAMILY.HU OLDALON


A Tchibo nyereményjátékába a tchibofamily.hu oldalon található regisztrációs űrlap segítségével lehet jelentkezni.
Az adatkezelés célja: a Tchibo által szervezett nyereményjátékon való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatal, számviteli kötelezettség teljesítése, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, harmadik oldalakon személyre szabott marketing üzenetek megjelenítése, valamint a hírlevelek személyre szabása, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak továbbítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a felhasználó számítógépének IP címe, név, e-mail cím, jelszó, telefonszám, irányítószám, a kiválasztott iskola neve, az évfolyam és az osztály megnevezése, a beküldés dáruma, időpontja, valamint a rendszer tárolja az üzenetek küldésével és kézbesítésével kapcsolatos analitikai adatokat (pl. a kiküldés és megnyitás, a levélben található hivatkozásra kattintás dátuma és időpontja, kézbesíthetetlenség oka).
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Az adatkezelés időtartama:

 • a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
 • a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap,
 • a játékosok adatai a nyeremény átadásától számított egy évig,
 • az átvételi elismervények pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig kerülnek megőrzésre.
Nyilvánosságra hozatal:
 • az iskola neve, valamint az évfolyam és az osztály a tchibofamily.hu weboldalon.
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 • a tchibo.hu honlapon a Saját fiókba belépve,
 • e-mail útján a levelek@tchibo.hu címen, továbbá
 • postai úton a Tchibo Budapest Kft. Budaörs, Pf. 4. címen.

Adatfeldolgozók:
Név: A4C Marketing Kft.   
Székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.   
Adatfeldolgozói feladat:online tárhely biztosítása, promóció lebonyolítása

Név: Artificial Group Kft.   
Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 9.   
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

EGYÉB NYEREMÉNYJÁTÉKOK

A Tchibo Budapest Kft. további, jelen tájékoztatóban nem szereplő nyereményjátékai lebonyolítása során megvalósított adatkezelések tekintetében az érintett játékok szabályzatai, adatkezelési tájékoztatói az irányadók.
Amennyiben a nyereményjáték során a részt vevő hozzájárulását adja reklám célú üzenetek küldéséhez, úgy ezen adatkezelésre a jelen tájékoztató 2.12. pontja vonatkozik.

2.21.    NYEREMÉNYJÁTÉK A FACEBOOKON


A Tchibo Budapest Kft. és a Person Magyarország Kft. (7400 Kaposvár, Petőfi tér 1.) a https://www.facebook.com/tchibomagyarorszag címen elérhető oldalon közös adatkezelésben szervez és bonyolít le nyereményjátékot.
Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft. és a Person Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/tchibomagyarorszag címen elérhető oldalon szervezett nyereményjátékon való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatal, számviteli kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, név, a nyertesekről készített kép- és hangfelvétel, valamint az aktuális játék során megadott egyéb személyes adat.

Az adatok törlésének határideje:
 • a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
 • a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap,
 • a játékosok adatai a nyeremény átadásától számított egy évig,
 • a nyertesekről készített fényképfelvételek a nyeremények átvételét követő év végéig,
 • az átvételi elismervények pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig kerülnek megőrzésre.
Nyilvánosságra hozatal:
 • a nyertesek neve a https://www.facebook.com/tchibomagyarorszag.hu oldalon
A nyilvánosságra hozatal jogalapja: azérintett önkéntes hozzájárulása.

Adatfeldolgozó:

Név: ROIworks Reklám Kft.   
Székhely: 1139 Budapest, Teve u. 41. 2. em. 1.   
Adatfeldolgozói feladat: online kampányok lebonyolítása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem vehet részt a nyereményjátékban.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-103676/2016.


TCHIBO.COM/HU


2.22.    A TCHIBO.COM/HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI


Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A honlapra érkező látogatók adatainak kezeléséről a következő weblapon ad tájékoztatást az üzemeltető Tchibo GmbH (Überseering 18. 22297 Hamburg, Németország):
http://www.tchibo.com/content/549668/-/de/kontakt/datenschutzhinweis.html

2.23.    A TCHIBO.COM/HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE

A tchibo.com/hu honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása (JSESSIONID).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont.

Az adatkezelés időtartama:
 • a munkamenet vége (PHPSESSID).
A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Az oldalon grafikus mérőpontok kerültek elhelyezésre, melyek mérési eredményeit a honlap szervere rögzíti. A grafikus mérőpontok alapján a honlaplátogatók a későbbiekben nem azonosíthatók.

KAPCSOLATFELVÉTEL A TCHIBO-VAL

2.24.    A TCHIBO BUDAPEST KFT. ÜGYFÉLLEVELEZÉSE

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a tchibo.hu weboldal „Kapcsolat” menüpontjában található űrlap igénybevételével léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
A Tchibo Budapest Kft. minden, hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

Adatfeldolgozók:

Név: Tchibo GmbH
Székhely: 22297 Hamburg, Überseering 18. Németország   
Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása

Név: Competence Call Center, s.r.o.
Székhely: Competence Call Center, s.r.o. 83104 Pozsony, Kalinc'iakova, Szlovákia   
Adatfeldolgozói feladat: ügyfélszolgálat üzemeltetése, hangfelvétel rögzítése

2.25.    JELENTKEZÉS ÁLLÁSHIRDETÉSEKRE

A Tchibo Budapest Kft. a beérkezett pályázatokat tárolja.
Az adatkezelés célja: a Tchibo Budapest Kft.-nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok típusa: a kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama:
 • a pályázat benyújtásától számított hat hónap.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud elekt-ronikus úton jelentkezni a Tchibo Budapest Kft. által közzétett állásajánlatokra.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-73839/2014.

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A Tchibo Budapest Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 
3.    A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Tchibo Budapest Kft. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkeze-lés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

A Tchibo Budapest Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a)    az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b)    hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c)    változatlansága igazolható (adatintegritás);
d)    a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A Tchibo Budapest Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Tchibo Budapest Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A Tchibo Budapest Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Tchibo Budapest Kft. az adatkezelés során megőrzi
a)    a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b)    a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c)    a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Tchibo Budapest Kft. és az adatkezelésekben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében.
A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A Tchibo Budapest Kft. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidense-ket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

4.    AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Tchibo Budapest Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Neumann János u. 1.
Cégjegyzékszám: 13-09-065659
A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10581418-2-44
Telefonszám: 06-23-502-000
E-mail: levelek@tchibo.hu

5.    ÉRINTETTI JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adat felvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett kérelmére a Tchibo Budapest Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Tchibo Budapest Kft. költségtérítést állapít meg.

Helyesbítés joga:
A Tchibo Budapest Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Zárolás és megjelölés:
A Tchibo Budapest Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A Tchibo Budapest Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Törléshez való jog:
A Tchibo Budapest Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Eljárási szabályok:

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.
A Tchibo Budapest Kft. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Tiltakozás joga:
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a)    a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b)    a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c)    törvényben meghatározott egyéb esetben.
A Tchibo Budapest Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
A Tchibo Budapest Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Kártérítés és sérelemdíj:
A Tchibo Budapest Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.
Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Panasz az adatvédelmi auditornál:
Amennyiben a Tchibo Budapest Kft. adatkezelésével kapcsolatban kérdése, problémája van, kérjük forduljon bizalommal adatvédelmi auditorunkhoz: www.ppos.hu/audit

Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Copyright: PPOS Dr. Kulcsár Zoltán. Minden jog fenntartva.
Adatvédelem - http://www.ppos.hu

A jelen Adatkezelési tájékozató pdf formátumban letölthető: ITT