A TCHIBOCARD HŰSÉGPROGRAM RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

1. Részvétel

A TchiboCard a Tchibo Budapest Kft. ingyenes hűségprogramja. A TchiboCard hűségprogramban való részvételre a következő Általános Szerződési Feltételek érvényesek, melyeket Ön a jelentkezési lap kitöltésével (a nyomtatvány aláírásával és leadásával), a tchibo.hu oldalon a TchiboCard hűségprogramba való online-, vagy telefonos regisztrációval fogadhat el. TchiboCard hűségkártyát csak akkor igényelhet, ha Ön a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, lakóhelye az Európai Gazdasági Térségben van, legalább 18 éves és cselekvőképességében nem korlátozott. A TchiboCard hűségkártya kizárólag a magyarországi Tchibo üzletekben és a tchibo.hu weboldalon, vagy a Tchibo által kiválasztott partnerek üzleteiben és webáruházaiban érvényes.

2. Babszemek gyűjtése és beváltása

2. Babszemek gyűjtése és beváltása A Tchibo 1. pontban meghatározott üzleteiben, illetve webáruházában vagy kiválasztott partnerei üzleteiben és webáruházaiban vásárolt Tchibo termékek után babszemeket írunk jóvá a TchiboCard hűségkártya számláján. A kiválasztott üzleti partnerek üzleteiben vagy webáruházaiban vásárolt Tchibo termékekhez járó babszemek jóváírása csak a blokknak a Tchibo alkalmazással történő beolvasásával lehetséges.

Minden 100 forint értékű vásárlás után 1 babszem jár, ha Ön rendelkezik érvényes TchiboCard hűségkártyával. Az összegyűjtött babszemek a vásárlástól számítva legkorábban 24 hónap elteltével járnak le, ez minden évben április 30-án történik meg. A babszemek vásárlások alapján kerülnek beolvasásra, és nem átruházhatók. Tchibo üzletben vagy a Tchibo webáruházban, illetve a Tchibo által kiválasztott partnerek üzleteiben és webáruházaiban való vásárláskor minden összegyűjtött 50 babszemet 100 forint értékű kedvezményre válthat be. A babszemek kedvezményre váltásának lehetősége ajándékkártya vásárlásakor nem érvényesíthető.

3. A kártya elvesztése

TchiboCard hűségkártyája elvesztésekor bármikor kérheti annak térítésmentes pótlását. Ehhez rendelkezésére áll ingyen elérhető vevőszolgálatunk: 06-80-021-375 (h-p: 08:00-20:00, sz: 08:00-16:00) telefonszámon vagy ugyfelszolgalat@tchibo.hu e-mail címen. Az új TchiboCard hűségkártyát csak magyarországi kézbesítési címre küldjük ki.

4. A hűségprogram felmondása, módosítása, megszüntetése

A hűségprogramban résztvevők a részvételüket bármikor azonnali hatállyal felmondhatják írásban, telefonon vagy e-mailben. A TchiboCard hűségprogramban való részévelt 30 napos felmondási idővel jogosult felmondással megszüntetni. A Tchibo fenntartja magának a jogot, hogy a hűségprogramból kizárja azokat a résztvevőket, akik hűségkártyájukat 5 év hosszabb ideje nem használták sem babszemek gyűjtésére, sem babszemek beváltására. A Tchibo fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalú döntésével, indoklás nélkül módosítsa a TchiboCard hűségprogram elemeit és/vagy egy másik programmal helyettesítse azt. A végrehajtott változásokról a Tchibo a lehető legrövidebb időn belül írásban (levélben vagy e-mailben) tájékoztatja a hűségprogram érvényes regisztrációval rendelkező résztvevőit. A résztvevőknek jogukban áll az általános feltételek Tchibo általi módosítását nem elfogadni, amely esetben azonban a módosítás hatálybalépésének időpontjától a résztvevő a hűségprogramban nem vehet részt.

5. Adatvédelem

A regisztrációs űrlapon az „Igen, szeretnék részt venni, és elfogadom a részvételi feltételeket” rész bejelölésével és aláírásával, vagy a www.tchibo.hu oldalon a megfelelő mező bejelölésével Ön tudomásul veszi, hogy a Tchibo Budapest Kft., mint üzemeltető, az Ön jelen regisztrációs űrlapon feltüntetett személyes adatait (megszólítás, vezeték- és keresztnév, születési dátum (opció), levelezési cím az Európai Gazdasági Térség területén, telefonszám (opció), e-mail cím, aláírás), valamint az Ön áruvásárlási adatait (vásárlási mód, vásárlás dátuma, a termék megnevezése/cikkszáma, érték és fizetési feltételek) az Ön TchiboCard hűségprogram tagságának teljes időtartama alatt kezeli, a TchiboCard hűségprogamban való részvétel alapján – a program feltételeivel összhangban – előnyök juttatása céljából, beleértve a felvételt a TchiboCard hűségprogram tagjainak adatbankjába, illetve a kommunikációt a hűségprogram keretein belül, valamint a kedvező ajánlatokról szóló tájékoztatást a program tagjai számára. Az Ön személyes adatai rendelkezésre bocsátásának jogalapja a szerződés, azaz a hűségprogramban való részvétel feltételeinek teljesítése. A személyes adatok rendelkezésre bocsátása nélkül a programban való részvétel nem lehetséges. Személyes adatait a Tchibo Budapest Kft. a hűségprogramban való tagságának megszűnését követő 5 évig őrzi meg. A program résztvevői részére a kedvező ajánlatokról szóló tájékoztatók postai úton történő küldésének jogalapja a Tchibo jogos érdeke, Önnek azonban joga van a személyes adatok ilyen kezelése ellen tiltakozni.

A TchiboCard hűségprogram választható eleme az újdonságokról és üzleti ajánlatokról szóló tájékoztatók lehetősége. A regisztrációs űrlapon az „Igen, szeretnék e-mailben rendszeresen tájékoztatást kapni a TchiboCard hűségprogram tagjainak kínált aktuális ajánlatairól és kedvezményeiről.” bejelölésével és aláírásával, vagy a www.tchibo.hu oldalon a megfelelő mező bejelölésével Ön a Tchibo Budapest Kft. mint üzemeltető számára engedélyezi az Ön ezen a regisztrációs űrlapon megadott személyes adatainak (megszólítás, vezeték- és keresztnév, születési dátum, levelezési cím az Európai Gazdasági Térség területén, telefonszám (opció), e-mail cím, aláírás), valamint az Ön áruvásárlási adatainak (vásárlási mód, vásárlás dátuma, a termék megnevezése/cikkszáma, érték és fizetési feltételek) kezelését, méghozzá üzleti ajánlatok, hírlevelek, valamint leárazásokról, előnyökről és akciókról szóló tájékoztatók megküldése céljából az érdekeltek részére, továbbá címre vagy személyre szabott (az Ön vásárlási szokásai alapján is kiértékelt), az érdekeltek számára előnyöket (ajándékokat) tartalmazó hírlevelek küldése, és alkalmanként telefonos, e-mailben vagy egyéb módon végzett piackutatások végrehajtása céljából. A személyes adatok ebből a célból történő kezeléséhez való hozzájárulás a hűségprogramban való részvétel időtartamára önkéntes, ezért bármikor visszavonható írásban a Tchibo Budapest Kft., HU-2040 Budaörs, Neumann János utca 1. levelezési címen, e-mailben az ugyfelszolgalat@tchibo.hu címen, illetve az adott tájékoztató e-mail alján található linkre kattintva. Amennyiben rendelkezésünkre bocsátja születési dátumát, akkor ezt a dátumot születésnapi jókívánságok, születésnapi ajándékok küldésére, valamint vásárlóink életkorának elemzése céljából fogjuk kezelni azzal a céllal, hogy a reklámok tartalmát az életkorhoz igazítsuk. Születési idejének önkéntes megadásával hozzájárul ahhoz, hogy ezt a dátumot a fent felsorolt célok érdekében kezeljük. Ez a hozzájárulás a Tchibo Budapest Kft., HU-2040 Budaörs, Neumann János utca 1. levelezési címen, vagy e-mailben az ugyfelszolgalat@tchibo.hu címen bármikor visszavonható, ez azonban nem érinti a születési dátum kezelésének törvényességét a hozzájárulás visszavonásáig. Születési időpontjának kezelési időtartama a Tchibo Hűségprogramra való regisztráció esetén annyi ideig tart, mint a programban való részvétel.

A Tchibo Budapest Kft. az Ön személyes adatait a fent felsorolt célokra adatfeldolgozók segítségével kezeli, akik a következők: a Tchibo GmbH, székhely: Überseering 18, 22297 Hamburg, Német Szövetségi Köztársaság, azon.sz.: 27539385, C232813, a Tchibo Praha, spol. s r.o., székhely: Prága - Michle, Želetavská 1449/9, ir.sz. 14000, azon.sz.: 16190793, és a TCHIBO SLOVENSKO spol. s r. o., székhely: Prievozská 4, 821 09 Pozsony, azon.sz.: 31 335 632, akiket a Tchibo Budapest Kft. mint üzemeltető, írásbeli szerződésben bízott meg a személyes adatok feldolgozásával. Személyes adatai harmadik fél részére is rendelkezésre bocsáthatók, aki kézbesítéssel vagy anyagok nyomtatásával foglalkozik, vagy a Tchibo csoport egy másik vállalata. Részletek a www.tchibo.hu oldalon.

A regisztrációs űrlapon rendelkezésre bocsátott személyes adatainak valósnak és naprakésznek kell lenniük; változásuk esetén Ön köteles erről a tényről a Tchibo Budapest Kft.-t haladéktalanul értesíteni. Bármely, a hűségprogramban résztvevő által közölt adatok valótlanságáért, vagy a résztvevő által történő jogosulatlan felhasználásért a Tchibo Budapest Kft. és az adatkezelésben/adatfeldolgozásban résztvevő bármely közreműködője felelőssége kizárt.

Az Ön jogai érintettként, akinek a személyes adatait a Tchibo Budapest Kft. kezeli valamennyi irányadó jogszabályban, valamint jelleggel kötelezővel bíró, alkalmazandó jogi normában foglalt jogosultság, különösen a személyes adatok kezeléséről való tájékoztatás joga, a személyes adatokhoz való hozzáférés joga, a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez való jog, az adatkezelés korlátozásának joga, az adathordozhatóság joga, a személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga, valamint a panasztétel joga a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz is fordulhat. Az egyes jogokat telefonon a 06-80-021-375 telefonszámon, az ugyfelszolgalat@tchibo.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy a Tchibo Budapest Kft.-hez benyújtott írásos kérelem útján érvényesítheti. A Tchibo Budapest Kft. az Ön által érvényesített jogokhoz kapcsolódó valamennyi információt és állásfoglalást térítésmentesen rendelkezésre bocsátja. Amennyiben a kérelem megalapozatlan vagy túlzó – különösen ismétlődő jellege miatt –, akkor a társaság jogosult egy méltányos összeget kiszámlázni, ami a kívánt információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos adminisztrációs költségeket veszi figyelembe.

Személyes adatainak kezeléséről további információkat talál a www.tchibo.hu.