Visszaküldés & csere

Nem tetszik a megrendelt termék? Meggondolta magát? Nem jó a kiválasztott méret?

Az indoklás nélküli (fogyasztói) elállási jog gyakorlása esetén irányadó szabályok

A Tchibo Budapest Kft. (a továbbiakban: „Tchibo”) a 45/2014 (II. 26.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) meghatározott 14 napos elállási határidőt kiterjesztve 30 napig biztosítja a fogyasztónak minősülő vásárlói (a továbbiakban: „fogyasztó”) számára az elállási jog gyakorlását. E határidő a termék a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától kezdődik. Felhívjuk a figyelmet ugyanakkor, hogy a fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása esetén, a Kormányrendelet értelmében a fogyasztó köteles a megvásárolt terméket haladéktalanul, 'de legfeljebb az elállás Tchibo-val történt közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Tchibo-nak vagy a Tchibo-nak, vagy a Tchibo által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi/visszaszolgáltatja. Lényeges, hogy a fogyasztót nem illeti meg elállási jog egyebek mellett romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; illetve olyan termék tekintetében sem, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

További részletes információkért kattintson az Általános szerződési feltételekre!.
Ha a webáruházban vásárolt árucikk a jótállási időn belül meghibásodik vagy tönkremegy, akkor az áru árának visszatérítése mellett, kérjük vegye figyelembe a termék visszaküldésére vonatkozó következő tudnivalókat: Kérjük, a visszaküldendő áruhoz lehetőség szerint mellékelje a szállítólevelet és tüntesse fel rajta a visszaküldés okát!
Visszáru-küldeményébe tegye bele a visszáru nyomtatványt (kérjük, töltse ki minden adatával), és a feladáshoz használja a mellékelt visszáru-matricát. Felmerülő kérdések esetére, kérjük, őrizze meg a feladási bizonylatot.
Kérjük, amennyiben nincs megadva bankszámlaszáma a rendszerünkben, vegye fel a kapcsolatot ONLINE ügyfélszolgálatunkkal, hogy vissza tudjuk utalni a kért bankszámlára a visszáru összegét.

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.
Amennyiben Ön nem szeretné postai úton visszaküldeni a terméket, abban az esetben a számla illetve jótállási jegy ellenében bármely magyarországi üzletünkben leadhatja szervizelésre, vagy kicserélheti a terméket az Általános szerződési feltételekben foglaltak szerint.
Kérjük vegye figyelembe, hogy üzleteinkben nem áll módunkban kézipoggyászként nem szállítható árucikket visszavenni.
Továbbá felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a helyszínen átadott bankkártyára utaljuk vissza a vételárat.
A visszaküldendő terméket a Vásárló visszaviheti a Tchibo üzletekbe is, kivéve a:
- rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb,
- tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket,
- mindazon termékeket, amelyek csomagolásának mérete meghaladja az 55x55x150 cm-t,
- illetve, amely termékek Tchibo üzletekben történő átadása, illetve átvétele akkor sem lehetséges, ha a Vásárló NEM áll módjában átvenni. (Nem teljes körű, csak szemléltetésként szolgáló példaként: az említett méretkorlátozások alá eső sporteszközök, pl.: kerékpár; lakberendezési cikkek, pl.: bútorok, szőnyegek; kerti bútorok és kiegészítők, konyhai eszközök, stb.).

A visszáru üzletben való kezeléséhez az elállással érintett termék vásárlásához tartozó számlája nyomtatott verziójának bemutatása szükséges. A Vásárlónak lehetősége van kicserélni a Tchibo üzletekben (az adott üzlet készletétől függően) az adott terméket, illetve amennyiben a Vásárló a termék vételárát korábban készpénzben fizette meg, a vételárat készpénzben a Tchibo az adott üzletben visszatéríti a Vásárlónak a vásárláshoz tartozó számla ellenében. A Vásárlónak lehetősége van kicserélni a Tchibo üzletekben (az adott üzlet készletétől függően) az adott terméket, illetve amennyiben a pénzvisszafizetést választja, lehetőség van abban a fizetési eszközben való visszatérítésre, amelyet a vásárláskor használt. Amennyiben a vásárláskor készpénzzel fizetett, a Tchibo üzletben készpénzben térítik vissza a termék(ek) ellenértékét, amennyiben a vásárlás amennyiben a vásárlás bankkártyás vagy előre utalásos módon történt, úgy a fizetéskor használt bankkártyára utalják. Tekintettel arra, hogy a számla adatvédelmi szempontból nem tartalmaz bizalmas adatokat, így a bankkártya vagy folyószámla számát sem, a visszautaláshoz szükség van a fizetéskor használt bankkártyára.
Az indoklás nélküli (fogyasztói) elállási jog gyakorlása esetén irányadó szabályok

A Tchibo Budapest Kft. (a továbbiakban: „Tchibo”) a 45/2014 (II. 26.) Kormányrendeletben /a továbbiakban: „Kormányrendelet”/ meghatározott 14 napos elállási határidőt kiterjesztve 30 napig biztosítja a fogyasztónak minősülő vásárlói (a továbbiakban: „fogyasztó”) számára az elállási jog gyakorlását. E határidő a termék a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától kezdődik. Felhívjuk a figyelmet ugyanakkor, hogy a fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása esetén, a Kormányrendelet értelmében a fogyasztó köteles a megvásárolt terméket haladéktalanul, de legfeljebb legkésőbb az elállás Tchibo-val történt közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Tchibo-nak vagy a Tchibo által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi/visszaszolgáltatja. Lényeges, hogy a fogyasztót nem illeti meg elállási jog egyebek mellett romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; illetve olyan termék tekintetében sem, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
Kérjük, minden ilyen esetben, amikor azt tapasztalja, hogy csomagja sérülten érkezik, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
A fogyasztó elállási jogát vagy kifejezett és egyértelmű nyilatkozatával, vagy – választása szerint – a jelen nyilatkozat-minta kitöltésével és a Tchibo-hoz történő eljuttatása útján (közlésével) gyakorolhatja.

E-mail útján tudja felvenni ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot, a ugyfelszolgalat@tchibo.hu levelezési címen.

Alulírott __________________________________________ (név és azonosító adatok) kijelentem, hogy a köztem és a Tchibo Budapest Kft. között az alábbi termékek ___________________ (termékek név és típus szerinti megjelölése) adásvétele tárgyában _____________-kor (szerződéskötés dátuma) ___________________ azonosító számon (megrendelés, vagy egyéb nyilvántartási szám megjelölése) létrejött szerződéstől a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20§-a alapján, a jelen nyilatkozatommal elállok.
Nyilatkozat kelte ___________________________________ (hely, időpont); nyilatkozattevő fogyasztó nevének nyomtatott betűvel feltüntetett és saját aláírása.

Elállási nyilatkozat minta letölthető ITT.
Amennyiben a Tchibo és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a Tchibo-val folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül – fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:
  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Békéltető Testület
(Pest Megyei Békéltető Testület)
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9:00 - 14:00
Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Levelezési cím:
Pest Megyei Békéltető Testület
1364 Budapest, Pf.:81

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Tchibo-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Vásárló igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.
A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a Tchibo a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a Tchibo székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Tchibo együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A leírtakon felül a Tchibo tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.

Annak érdekében, hogy a fogyasztók széles köre előtt ismert legyen az online vitarendezési platform létezése, az Unióban letelepedett és online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek a weboldalukon a platformra vezető elektronikus linket kell elhelyezniük.
Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is.

Az online vitarendezési platform elektronikus linkje http://ec.europa.eu/odr